DynamoRIO API
dr_ir_opcodes_arm.h File Reference

Instruction opcode constants for ARM. More...

Macros

#define OP_ldmia   OP_ldm
 
#define OP_rfeia   OP_rfe
 
#define OP_srsia   OP_srs
 
#define OP_stmia   OP_stm
 
#define OP_vldmia   OP_vldm
 
#define OP_vstmia   OP_vstm
 
#define OP_fldmx   OP_vldm
 
#define OP_fstmx   OP_vstm
 
#define OP_pop   OP_ldr
 
#define OP_push   OP_stmdb
 
#define OP_vpop   OP_vldmia
 
#define OP_vpush   OP_vstmdb
 
#define OP_adr   OP_sub
 
#define OP_neg   OP_rsbs
 
#define OP_cpy   OP_mov
 
#define OP_jmp   OP_b
 
#define OP_jmp_short   OP_b_short
 
#define OP_load   OP_ldr
 
#define OP_store   OP_str
 

Enumerations

Detailed Description

Instruction opcode constants for ARM.

Macro Definition Documentation

#define OP_adr   OP_sub

Alternative opcode name for sub.

#define OP_cpy   OP_mov

Alternative opcode name for reg-reg mov.

#define OP_fldmx   OP_vldm

Alternative opcode name for vldm.

#define OP_fstmx   OP_vstm

Alternative opcode name for vstm.

#define OP_jmp   OP_b

Platform-independent opcode name for jump.

#define OP_jmp_short   OP_b_short

Platform-independent opcode name for short jump.

#define OP_ldmia   OP_ldm

Alternative opcode name for ldm.

#define OP_load   OP_ldr

Platform-independent opcode name for load.

#define OP_neg   OP_rsbs

Alternative opcode name for rsbs.

#define OP_pop   OP_ldr

Alternative opcode name for ldr.

#define OP_push   OP_stmdb

Alternative opcode name for stmdb.

#define OP_rfeia   OP_rfe

Alternative opcode name for rfe.

#define OP_srsia   OP_srs

Alternative opcode name for srs.

#define OP_stmia   OP_stm

Alternative opcode name for stm.

#define OP_store   OP_str

Platform-independent opcode name for store.

#define OP_vldmia   OP_vldm

Alternative opcode name for vldm.

#define OP_vpop   OP_vldmia

Alternative opcode name for vldmia.

#define OP_vpush   OP_vstmdb

Alternative opcode name for vstmdb.

#define OP_vstmia   OP_vstm

Alternative opcode name for vstm.

Enumeration Type Documentation

anonymous enum

Opcode constants for use in the instr_t data structure.

Enumerator
OP_UNDECODED 

INVALID opcode

OP_CONTD 

UNDECODED opcode

OP_LABEL 

CONTD opcode

OP_adc 

LABEL opcode ARM adc opcode.

OP_adcs 

ARM adcs opcode.

OP_add 

ARM add opcode.

OP_adds 

ARM adds opcode.

OP_addw 

ARM addw opcode.

OP_aesd_8 

ARM aesd_8 opcode.

OP_aese_8 

ARM aese_8 opcode.

OP_aesimc_8 

ARM aesimc_8 opcode.

OP_aesmc_8 

ARM aesmc_8 opcode.

OP_and 

ARM and opcode.

OP_ands 

ARM ands opcode.

OP_asr 

ARM asr opcode.

OP_asrs 

ARM asrs opcode.

OP_b 

ARM b opcode.

OP_b_short 

ARM b_short opcode.

OP_bfc 

ARM bfc opcode.

OP_bfi 

ARM bfi opcode.

OP_bic 

ARM bic opcode.

OP_bics 

ARM bics opcode.

OP_bkpt 

ARM bkpt opcode.

OP_bl 

ARM bl opcode.

OP_blx 

ARM blx opcode.

OP_blx_ind 

ARM blx_ind opcode.

OP_bx 

ARM bx opcode.

OP_bxj 

ARM bxj opcode.

OP_cbnz 

ARM cbnz opcode.

OP_cbz 

ARM cbz opcode.

OP_cdp 

ARM cdp opcode.

OP_cdp2 

ARM cdp2 opcode.

OP_clrex 

ARM clrex opcode.

OP_clz 

ARM clz opcode.

OP_cmn 

ARM cmn opcode.

OP_cmp 

ARM cmp opcode.

OP_cps 

ARM cps opcode.

OP_cpsid 

ARM cpsid opcode.

OP_cpsie 

ARM cpsie opcode.

OP_crc32b 

ARM crc32b opcode.

OP_crc32cb 

ARM crc32cb opcode.

OP_crc32h 

ARM crc32h opcode.

OP_crc32ch 

ARM crc32ch opcode.

OP_crc32w 

ARM crc32w opcode.

OP_crc32cw 

ARM crc32cw opcode.

OP_dbg 

ARM dbg opcode.

OP_dcps1 

ARM dcps1 opcode.

OP_dcps2 

ARM dcps2 opcode.

OP_dcps3 

ARM dcps3 opcode.

OP_dmb 

ARM dmb opcode.

OP_dsb 

ARM dsb opcode.

OP_enterx 

ARM enterx opcode.

OP_eor 

ARM eor opcode.

OP_eors 

ARM eors opcode.

OP_eret 

ARM eret opcode.

OP_hlt 

ARM hlt opcode.

OP_hvc 

ARM hvc opcode.

OP_isb 

ARM isb opcode.

OP_it 

ARM it opcode.

OP_lda 

ARM lda opcode.

OP_ldab 

ARM ldab opcode.

OP_ldaex 

ARM ldaex opcode.

OP_ldaexb 

ARM ldaexb opcode.

OP_ldaexd 

ARM ldaexd opcode.

OP_ldaexh 

ARM ldaexh opcode.

OP_ldah 

ARM ldah opcode.

OP_ldc 

ARM ldc opcode.

OP_ldc2 

ARM ldc2 opcode.

OP_ldc2l 

ARM ldc2l opcode.

OP_ldcl 

ARM ldcl opcode.

OP_ldm 

ARM ldm opcode.

OP_ldm_priv 

ARM ldm_priv opcode.

OP_ldmda 

ARM ldmda opcode.

OP_ldmda_priv 

ARM ldmda_priv opcode.

OP_ldmdb 

ARM ldmdb opcode.

OP_ldmdb_priv 

ARM ldmdb_priv opcode.

OP_ldmib 

ARM ldmib opcode.

OP_ldmib_priv 

ARM ldmib_priv opcode.

OP_ldr 

ARM ldr opcode.

OP_ldrb 

ARM ldrb opcode.

OP_ldrbt 

ARM ldrbt opcode.

OP_ldrd 

ARM ldrd opcode.

OP_ldrex 

ARM ldrex opcode.

OP_ldrexb 

ARM ldrexb opcode.

OP_ldrexd 

ARM ldrexd opcode.

OP_ldrexh 

ARM ldrexh opcode.

OP_ldrh 

ARM ldrh opcode.

OP_ldrht 

ARM ldrht opcode.

OP_ldrsb 

ARM ldrsb opcode.

OP_ldrsbt 

ARM ldrsbt opcode.

OP_ldrsh 

ARM ldrsh opcode.

OP_ldrsht 

ARM ldrsht opcode.

OP_ldrt 

ARM ldrt opcode.

OP_leavex 

ARM leavex opcode.

OP_lsl 

ARM lsl opcode.

OP_lsls 

ARM lsls opcode.

OP_lsr 

ARM lsr opcode.

OP_lsrs 

ARM lsrs opcode.

OP_mcr 

ARM mcr opcode.

OP_mcr2 

ARM mcr2 opcode.

OP_mcrr 

ARM mcrr opcode.

OP_mcrr2 

ARM mcrr2 opcode.

OP_mla 

ARM mla opcode.

OP_mlas 

ARM mlas opcode.

OP_mls 

ARM mls opcode.

OP_mov 

ARM mov opcode.

OP_movs 

ARM movs opcode.

OP_movt 

ARM movt opcode.

OP_movw 

ARM movw opcode.

OP_mrc 

ARM mrc opcode.

OP_mrc2 

ARM mrc2 opcode.

OP_mrrc 

ARM mrrc opcode.

OP_mrrc2 

ARM mrrc2 opcode.

OP_mrs 

ARM mrs opcode.

OP_mrs_priv 

ARM mrs_priv opcode.

OP_msr 

ARM msr opcode.

OP_msr_priv 

ARM msr_priv opcode.

OP_mul 

ARM mul opcode.

OP_muls 

ARM muls opcode.

OP_mvn 

ARM mvn opcode.

OP_mvns 

ARM mvns opcode.

OP_nop 

ARM nop opcode.

OP_orn 

ARM orn opcode.

OP_orns 

ARM orns opcode.

OP_orr 

ARM orr opcode.

OP_orrs 

ARM orrs opcode.

OP_pkhbt 

ARM pkhbt opcode.

OP_pkhtb 

ARM pkhtb opcode.

OP_pld 

ARM pld opcode.

OP_pldw 

ARM pldw opcode.

OP_pli 

ARM pli opcode.

OP_qadd 

ARM qadd opcode.

OP_qadd16 

ARM qadd16 opcode.

OP_qadd8 

ARM qadd8 opcode.

OP_qasx 

ARM qasx opcode.

OP_qdadd 

ARM qdadd opcode.

OP_qdsub 

ARM qdsub opcode.

OP_qsax 

ARM qsax opcode.

OP_qsub 

ARM qsub opcode.

OP_qsub16 

ARM qsub16 opcode.

OP_qsub8 

ARM qsub8 opcode.

OP_rbit 

ARM rbit opcode.

OP_rev 

ARM rev opcode.

OP_rev16 

ARM rev16 opcode.

OP_revsh 

ARM revsh opcode.

OP_rfe 

ARM rfe opcode.

OP_rfeda 

ARM rfeda opcode.

OP_rfedb 

ARM rfedb opcode.

OP_rfeib 

ARM rfeib opcode.

OP_ror 

ARM ror opcode.

OP_rors 

ARM rors opcode.

OP_rrx 

ARM rrx opcode.

OP_rrxs 

ARM rrxs opcode.

OP_rsb 

ARM rsb opcode.

OP_rsbs 

ARM rsbs opcode.

OP_rsc 

ARM rsc opcode.

OP_rscs 

ARM rscs opcode.

OP_sadd16 

ARM sadd16 opcode.

OP_sadd8 

ARM sadd8 opcode.

OP_sasx 

ARM sasx opcode.

OP_sbc 

ARM sbc opcode.

OP_sbcs 

ARM sbcs opcode.

OP_sbfx 

ARM sbfx opcode.

OP_sdiv 

ARM sdiv opcode.

OP_sel 

ARM sel opcode.

OP_setend 

ARM setend opcode.

OP_sev 

ARM sev opcode.

OP_sevl 

ARM sevl opcode.

OP_sha1c_32 

ARM sha1c_32 opcode.

OP_sha1h_32 

ARM sha1h_32 opcode.

OP_sha1m_32 

ARM sha1m_32 opcode.

OP_sha1p_32 

ARM sha1p_32 opcode.

OP_sha1su0_32 

ARM sha1su0_32 opcode.

OP_sha1su1_32 

ARM sha1su1_32 opcode.

OP_sha256h2_32 

ARM sha256h2_32 opcode.

OP_sha256h_32 

ARM sha256h_32 opcode.

OP_sha256su0_32 

ARM sha256su0_32 opcode.

OP_sha256su1_32 

ARM sha256su1_32 opcode.

OP_shadd16 

ARM shadd16 opcode.

OP_shadd8 

ARM shadd8 opcode.

OP_shasx 

ARM shasx opcode.

OP_shsax 

ARM shsax opcode.

OP_shsub16 

ARM shsub16 opcode.

OP_shsub8 

ARM shsub8 opcode.

OP_smc 

ARM smc opcode.

OP_smlabb 

ARM smlabb opcode.

OP_smlabt 

ARM smlabt opcode.

OP_smlad 

ARM smlad opcode.

OP_smladx 

ARM smladx opcode.

OP_smlal 

ARM smlal opcode.

OP_smlalbb 

ARM smlalbb opcode.

OP_smlalbt 

ARM smlalbt opcode.

OP_smlald 

ARM smlald opcode.

OP_smlaldx 

ARM smlaldx opcode.

OP_smlals 

ARM smlals opcode.

OP_smlaltb 

ARM smlaltb opcode.

OP_smlaltt 

ARM smlaltt opcode.

OP_smlatb 

ARM smlatb opcode.

OP_smlatt 

ARM smlatt opcode.

OP_smlawb 

ARM smlawb opcode.

OP_smlawt 

ARM smlawt opcode.

OP_smlsd 

ARM smlsd opcode.

OP_smlsdx 

ARM smlsdx opcode.

OP_smlsld 

ARM smlsld opcode.

OP_smlsldx 

ARM smlsldx opcode.

OP_smmla 

ARM smmla opcode.

OP_smmlar 

ARM smmlar opcode.

OP_smmls 

ARM smmls opcode.

OP_smmlsr 

ARM smmlsr opcode.

OP_smmul 

ARM smmul opcode.

OP_smmulr 

ARM smmulr opcode.

OP_smuad 

ARM smuad opcode.

OP_smuadx 

ARM smuadx opcode.

OP_smulbb 

ARM smulbb opcode.

OP_smulbt 

ARM smulbt opcode.

OP_smull 

ARM smull opcode.

OP_smulls 

ARM smulls opcode.

OP_smultb 

ARM smultb opcode.

OP_smultt 

ARM smultt opcode.

OP_smulwb 

ARM smulwb opcode.

OP_smulwt 

ARM smulwt opcode.

OP_smusd 

ARM smusd opcode.

OP_smusdx 

ARM smusdx opcode.

OP_srs 

ARM srs opcode.

OP_srsda 

ARM srsda opcode.

OP_srsdb 

ARM srsdb opcode.

OP_srsib 

ARM srsib opcode.

OP_ssat 

ARM ssat opcode.

OP_ssat16 

ARM ssat16 opcode.

OP_ssax 

ARM ssax opcode.

OP_ssub16 

ARM ssub16 opcode.

OP_ssub8 

ARM ssub8 opcode.

OP_stc 

ARM stc opcode.

OP_stc2 

ARM stc2 opcode.

OP_stc2l 

ARM stc2l opcode.

OP_stcl 

ARM stcl opcode.

OP_stl 

ARM stl opcode.

OP_stlb 

ARM stlb opcode.

OP_stlex 

ARM stlex opcode.

OP_stlexb 

ARM stlexb opcode.

OP_stlexd 

ARM stlexd opcode.

OP_stlexh 

ARM stlexh opcode.

OP_stlh 

ARM stlh opcode.

OP_stm 

ARM stm opcode.

OP_stm_priv 

ARM stm_priv opcode.

OP_stmda 

ARM stmda opcode.

OP_stmda_priv 

ARM stmda_priv opcode.

OP_stmdb 

ARM stmdb opcode.

OP_stmdb_priv 

ARM stmdb_priv opcode.

OP_stmib 

ARM stmib opcode.

OP_stmib_priv 

ARM stmib_priv opcode.

OP_str 

ARM str opcode.

OP_strb 

ARM strb opcode.

OP_strbt 

ARM strbt opcode.

OP_strd 

ARM strd opcode.

OP_strex 

ARM strex opcode.

OP_strexb 

ARM strexb opcode.

OP_strexd 

ARM strexd opcode.

OP_strexh 

ARM strexh opcode.

OP_strh 

ARM strh opcode.

OP_strht 

ARM strht opcode.

OP_strt 

ARM strt opcode.

OP_sub 

ARM sub opcode.

OP_subs 

ARM subs opcode.

OP_subw 

ARM subw opcode.

OP_svc 

ARM svc opcode.

OP_swp 

ARM swp opcode.

OP_swpb 

ARM swpb opcode.

OP_sxtab 

ARM sxtab opcode.

OP_sxtab16 

ARM sxtab16 opcode.

OP_sxtah 

ARM sxtah opcode.

OP_sxtb 

ARM sxtb opcode.

OP_sxtb16 

ARM sxtb16 opcode.

OP_sxth 

ARM sxth opcode.

OP_tbb 

ARM tbb opcode.

OP_tbh 

ARM tbh opcode.

OP_teq 

ARM teq opcode.

OP_tst 

ARM tst opcode.

OP_uadd16 

ARM uadd16 opcode.

OP_uadd8 

ARM uadd8 opcode.

OP_uasx 

ARM uasx opcode.

OP_ubfx 

ARM ubfx opcode.

OP_udf 

ARM udf opcode.

OP_udiv 

ARM udiv opcode.

OP_uhadd16 

ARM uhadd16 opcode.

OP_uhadd8 

ARM uhadd8 opcode.

OP_uhasx 

ARM uhasx opcode.

OP_uhsax 

ARM uhsax opcode.

OP_uhsub16 

ARM uhsub16 opcode.

OP_uhsub8 

ARM uhsub8 opcode.

OP_umaal 

ARM umaal opcode.

OP_umlal 

ARM umlal opcode.

OP_umlals 

ARM umlals opcode.

OP_umull 

ARM umull opcode.

OP_umulls 

ARM umulls opcode.

OP_uqadd16 

ARM uqadd16 opcode.

OP_uqadd8 

ARM uqadd8 opcode.

OP_uqasx 

ARM uqasx opcode.

OP_uqsax 

ARM uqsax opcode.

OP_uqsub16 

ARM uqsub16 opcode.

OP_uqsub8 

ARM uqsub8 opcode.

OP_usad8 

ARM usad8 opcode.

OP_usada8 

ARM usada8 opcode.

OP_usat 

ARM usat opcode.

OP_usat16 

ARM usat16 opcode.

OP_usax 

ARM usax opcode.

OP_usub16 

ARM usub16 opcode.

OP_usub8 

ARM usub8 opcode.

OP_uxtab 

ARM uxtab opcode.

OP_uxtab16 

ARM uxtab16 opcode.

OP_uxtah 

ARM uxtah opcode.

OP_uxtb 

ARM uxtb opcode.

OP_uxtb16 

ARM uxtb16 opcode.

OP_uxth 

ARM uxth opcode.

OP_vaba_s16 

ARM vaba_s16 opcode.

OP_vaba_s32 

ARM vaba_s32 opcode.

OP_vaba_s8 

ARM vaba_s8 opcode.

OP_vaba_u16 

ARM vaba_u16 opcode.

OP_vaba_u32 

ARM vaba_u32 opcode.

OP_vaba_u8 

ARM vaba_u8 opcode.

OP_vabal_s16 

ARM vabal_s16 opcode.

OP_vabal_s32 

ARM vabal_s32 opcode.

OP_vabal_s8 

ARM vabal_s8 opcode.

OP_vabal_u16 

ARM vabal_u16 opcode.

OP_vabal_u32 

ARM vabal_u32 opcode.

OP_vabal_u8 

ARM vabal_u8 opcode.

OP_vabd_s16 

ARM vabd_s16 opcode.

OP_vabd_s32 

ARM vabd_s32 opcode.

OP_vabd_s8 

ARM vabd_s8 opcode.

OP_vabd_u16 

ARM vabd_u16 opcode.

OP_vabd_u32 

ARM vabd_u32 opcode.

OP_vabd_u8 

ARM vabd_u8 opcode.

OP_vabdl_s16 

ARM vabdl_s16 opcode.

OP_vabdl_s32 

ARM vabdl_s32 opcode.

OP_vabdl_s8 

ARM vabdl_s8 opcode.

OP_vabdl_u16 

ARM vabdl_u16 opcode.

OP_vabdl_u32 

ARM vabdl_u32 opcode.

OP_vabdl_u8 

ARM vabdl_u8 opcode.

OP_vabs_f32 

ARM vabs_f32 opcode.

OP_vabs_f64 

ARM vabs_f64 opcode.

OP_vabs_s16 

ARM vabs_s16 opcode.

OP_vabs_s32 

ARM vabs_s32 opcode.

OP_vabs_s8 

ARM vabs_s8 opcode.

OP_vacge_f32 

ARM vacge_f32 opcode.

OP_vacgt_f32 

ARM vacgt_f32 opcode.

OP_vadd_f32 

ARM vadd_f32 opcode.

OP_vadd_f64 

ARM vadd_f64 opcode.

OP_vadd_i16 

ARM vadd_i16 opcode.

OP_vadd_i32 

ARM vadd_i32 opcode.

OP_vadd_i64 

ARM vadd_i64 opcode.

OP_vadd_i8 

ARM vadd_i8 opcode.

OP_vaddhn_i16 

ARM vaddhn_i16 opcode.

OP_vaddhn_i32 

ARM vaddhn_i32 opcode.

OP_vaddhn_i64 

ARM vaddhn_i64 opcode.

OP_vaddl_s16 

ARM vaddl_s16 opcode.

OP_vaddl_s32 

ARM vaddl_s32 opcode.

OP_vaddl_s8 

ARM vaddl_s8 opcode.

OP_vaddl_u16 

ARM vaddl_u16 opcode.

OP_vaddl_u32 

ARM vaddl_u32 opcode.

OP_vaddl_u8 

ARM vaddl_u8 opcode.

OP_vaddw_s16 

ARM vaddw_s16 opcode.

OP_vaddw_s32 

ARM vaddw_s32 opcode.

OP_vaddw_s8 

ARM vaddw_s8 opcode.

OP_vaddw_u16 

ARM vaddw_u16 opcode.

OP_vaddw_u32 

ARM vaddw_u32 opcode.

OP_vaddw_u8 

ARM vaddw_u8 opcode.

OP_vand 

ARM vand opcode.

OP_vbic 

ARM vbic opcode.

OP_vbic_i16 

ARM vbic_i16 opcode.

OP_vbic_i32 

ARM vbic_i32 opcode.

OP_vbif 

ARM vbif opcode.

OP_vbit 

ARM vbit opcode.

OP_vbsl 

ARM vbsl opcode.

OP_vceq_f32 

ARM vceq_f32 opcode.

OP_vceq_i16 

ARM vceq_i16 opcode.

OP_vceq_i32 

ARM vceq_i32 opcode.

OP_vceq_i8 

ARM vceq_i8 opcode.

OP_vcge_f32 

ARM vcge_f32 opcode.

OP_vcge_s16 

ARM vcge_s16 opcode.

OP_vcge_s32 

ARM vcge_s32 opcode.

OP_vcge_s8 

ARM vcge_s8 opcode.

OP_vcge_u16 

ARM vcge_u16 opcode.

OP_vcge_u32 

ARM vcge_u32 opcode.

OP_vcge_u8 

ARM vcge_u8 opcode.

OP_vcgt_f32 

ARM vcgt_f32 opcode.

OP_vcgt_s16 

ARM vcgt_s16 opcode.

OP_vcgt_s32 

ARM vcgt_s32 opcode.

OP_vcgt_s8 

ARM vcgt_s8 opcode.

OP_vcgt_u16 

ARM vcgt_u16 opcode.

OP_vcgt_u32 

ARM vcgt_u32 opcode.

OP_vcgt_u8 

ARM vcgt_u8 opcode.

OP_vcle_f32 

ARM vcle_f32 opcode.

OP_vcle_s16 

ARM vcle_s16 opcode.

OP_vcle_s32 

ARM vcle_s32 opcode.

OP_vcle_s8 

ARM vcle_s8 opcode.

OP_vcls_s16 

ARM vcls_s16 opcode.

OP_vcls_s32 

ARM vcls_s32 opcode.

OP_vcls_s8 

ARM vcls_s8 opcode.

OP_vclt_f32 

ARM vclt_f32 opcode.

OP_vclt_s16 

ARM vclt_s16 opcode.

OP_vclt_s32 

ARM vclt_s32 opcode.

OP_vclt_s8 

ARM vclt_s8 opcode.

OP_vclz_i16 

ARM vclz_i16 opcode.

OP_vclz_i32 

ARM vclz_i32 opcode.

OP_vclz_i8 

ARM vclz_i8 opcode.

OP_vcmp_f32 

ARM vcmp_f32 opcode.

OP_vcmp_f64 

ARM vcmp_f64 opcode.

OP_vcmpe_f32 

ARM vcmpe_f32 opcode.

OP_vcmpe_f64 

ARM vcmpe_f64 opcode.

OP_vcnt_8 

ARM vcnt_8 opcode.

OP_vcvt_f16_f32 

ARM vcvt_f16_f32 opcode.

OP_vcvt_f32_f16 

ARM vcvt_f32_f16 opcode.

OP_vcvt_f32_f64 

ARM vcvt_f32_f64 opcode.

OP_vcvt_f32_s16 

ARM vcvt_f32_s16 opcode.

OP_vcvt_f32_s32 

ARM vcvt_f32_s32 opcode.

OP_vcvt_f32_u16 

ARM vcvt_f32_u16 opcode.

OP_vcvt_f32_u32 

ARM vcvt_f32_u32 opcode.

OP_vcvt_f64_f32 

ARM vcvt_f64_f32 opcode.

OP_vcvt_f64_s16 

ARM vcvt_f64_s16 opcode.

OP_vcvt_f64_s32 

ARM vcvt_f64_s32 opcode.

OP_vcvt_f64_u16 

ARM vcvt_f64_u16 opcode.

OP_vcvt_f64_u32 

ARM vcvt_f64_u32 opcode.

OP_vcvt_s16_f32 

ARM vcvt_s16_f32 opcode.

OP_vcvt_s16_f64 

ARM vcvt_s16_f64 opcode.

OP_vcvt_s32_f32 

ARM vcvt_s32_f32 opcode.

OP_vcvt_s32_f64 

ARM vcvt_s32_f64 opcode.

OP_vcvt_u16_f32 

ARM vcvt_u16_f32 opcode.

OP_vcvt_u16_f64 

ARM vcvt_u16_f64 opcode.

OP_vcvt_u32_f32 

ARM vcvt_u32_f32 opcode.

OP_vcvt_u32_f64 

ARM vcvt_u32_f64 opcode.

OP_vcvta_s32_f32 

ARM vcvta_s32_f32 opcode.

OP_vcvta_s32_f64 

ARM vcvta_s32_f64 opcode.

OP_vcvta_u32_f32 

ARM vcvta_u32_f32 opcode.

OP_vcvta_u32_f64 

ARM vcvta_u32_f64 opcode.

OP_vcvtb_f16_f32 

ARM vcvtb_f16_f32 opcode.

OP_vcvtb_f16_f64 

ARM vcvtb_f16_f64 opcode.

OP_vcvtb_f32_f16 

ARM vcvtb_f32_f16 opcode.

OP_vcvtb_f64_f16 

ARM vcvtb_f64_f16 opcode.

OP_vcvtm_s32_f32 

ARM vcvtm_s32_f32 opcode.

OP_vcvtm_s32_f64 

ARM vcvtm_s32_f64 opcode.

OP_vcvtm_u32_f32 

ARM vcvtm_u32_f32 opcode.

OP_vcvtm_u32_f64 

ARM vcvtm_u32_f64 opcode.

OP_vcvtn_s32_f32 

ARM vcvtn_s32_f32 opcode.

OP_vcvtn_s32_f64 

ARM vcvtn_s32_f64 opcode.

OP_vcvtn_u32_f32 

ARM vcvtn_u32_f32 opcode.

OP_vcvtn_u32_f64 

ARM vcvtn_u32_f64 opcode.

OP_vcvtp_s32_f32 

ARM vcvtp_s32_f32 opcode.

OP_vcvtp_s32_f64 

ARM vcvtp_s32_f64 opcode.

OP_vcvtp_u32_f32 

ARM vcvtp_u32_f32 opcode.

OP_vcvtp_u32_f64 

ARM vcvtp_u32_f64 opcode.

OP_vcvtr_s32_f32 

ARM vcvtr_s32_f32 opcode.

OP_vcvtr_s32_f64 

ARM vcvtr_s32_f64 opcode.

OP_vcvtr_u32_f32 

ARM vcvtr_u32_f32 opcode.

OP_vcvtr_u32_f64 

ARM vcvtr_u32_f64 opcode.

OP_vcvtt_f16_f32 

ARM vcvtt_f16_f32 opcode.

OP_vcvtt_f16_f64 

ARM vcvtt_f16_f64 opcode.

OP_vcvtt_f32_f16 

ARM vcvtt_f32_f16 opcode.

OP_vcvtt_f64_f16 

ARM vcvtt_f64_f16 opcode.

OP_vdiv_f32 

ARM vdiv_f32 opcode.

OP_vdiv_f64 

ARM vdiv_f64 opcode.

OP_vdup_16 

ARM vdup_16 opcode.

OP_vdup_32 

ARM vdup_32 opcode.

OP_vdup_8 

ARM vdup_8 opcode.

OP_veor 

ARM veor opcode.

OP_vext 

ARM vext opcode.

OP_vfma_f32 

ARM vfma_f32 opcode.

OP_vfma_f64 

ARM vfma_f64 opcode.

OP_vfms_f32 

ARM vfms_f32 opcode.

OP_vfms_f64 

ARM vfms_f64 opcode.

OP_vfnma_f32 

ARM vfnma_f32 opcode.

OP_vfnma_f64 

ARM vfnma_f64 opcode.

OP_vfnms_f32 

ARM vfnms_f32 opcode.

OP_vfnms_f64 

ARM vfnms_f64 opcode.

OP_vhadd_s16 

ARM vhadd_s16 opcode.

OP_vhadd_s32 

ARM vhadd_s32 opcode.

OP_vhadd_s8 

ARM vhadd_s8 opcode.

OP_vhadd_u16 

ARM vhadd_u16 opcode.

OP_vhadd_u32 

ARM vhadd_u32 opcode.

OP_vhadd_u8 

ARM vhadd_u8 opcode.

OP_vhsub_s16 

ARM vhsub_s16 opcode.

OP_vhsub_s32 

ARM vhsub_s32 opcode.

OP_vhsub_s8 

ARM vhsub_s8 opcode.

OP_vhsub_u16 

ARM vhsub_u16 opcode.

OP_vhsub_u32 

ARM vhsub_u32 opcode.

OP_vhsub_u8 

ARM vhsub_u8 opcode.

OP_vld1_16 

ARM vld1_16 opcode.

OP_vld1_32 

ARM vld1_32 opcode.

OP_vld1_64 

ARM vld1_64 opcode.

OP_vld1_8 

ARM vld1_8 opcode.

OP_vld1_dup_16 

ARM vld1_dup_16 opcode.

OP_vld1_dup_32 

ARM vld1_dup_32 opcode.

OP_vld1_dup_8 

ARM vld1_dup_8 opcode.

OP_vld1_lane_16 

ARM vld1_lane_16 opcode.

OP_vld1_lane_32 

ARM vld1_lane_32 opcode.

OP_vld1_lane_8 

ARM vld1_lane_8 opcode.

OP_vld2_16 

ARM vld2_16 opcode.

OP_vld2_32 

ARM vld2_32 opcode.

OP_vld2_8 

ARM vld2_8 opcode.

OP_vld2_dup_16 

ARM vld2_dup_16 opcode.

OP_vld2_dup_32 

ARM vld2_dup_32 opcode.

OP_vld2_dup_8 

ARM vld2_dup_8 opcode.

OP_vld2_lane_16 

ARM vld2_lane_16 opcode.

OP_vld2_lane_32 

ARM vld2_lane_32 opcode.

OP_vld2_lane_8 

ARM vld2_lane_8 opcode.

OP_vld3_16 

ARM vld3_16 opcode.

OP_vld3_32 

ARM vld3_32 opcode.

OP_vld3_8 

ARM vld3_8 opcode.

OP_vld3_dup_16 

ARM vld3_dup_16 opcode.

OP_vld3_dup_32 

ARM vld3_dup_32 opcode.

OP_vld3_dup_8 

ARM vld3_dup_8 opcode.

OP_vld3_lane_16 

ARM vld3_lane_16 opcode.

OP_vld3_lane_32 

ARM vld3_lane_32 opcode.

OP_vld3_lane_8 

ARM vld3_lane_8 opcode.

OP_vld4_16 

ARM vld4_16 opcode.

OP_vld4_32 

ARM vld4_32 opcode.

OP_vld4_8 

ARM vld4_8 opcode.

OP_vld4_dup_16 

ARM vld4_dup_16 opcode.

OP_vld4_dup_32 

ARM vld4_dup_32 opcode.

OP_vld4_dup_8 

ARM vld4_dup_8 opcode.

OP_vld4_lane_16 

ARM vld4_lane_16 opcode.

OP_vld4_lane_32 

ARM vld4_lane_32 opcode.

OP_vld4_lane_8 

ARM vld4_lane_8 opcode.

OP_vldm 

ARM vldm opcode.

OP_vldmdb 

ARM vldmdb opcode.

OP_vldr 

ARM vldr opcode.

OP_vmax_f32 

ARM vmax_f32 opcode.

OP_vmax_s16 

ARM vmax_s16 opcode.

OP_vmax_s32 

ARM vmax_s32 opcode.

OP_vmax_s8 

ARM vmax_s8 opcode.

OP_vmax_u16 

ARM vmax_u16 opcode.

OP_vmax_u32 

ARM vmax_u32 opcode.

OP_vmax_u8 

ARM vmax_u8 opcode.

OP_vmaxnm_f32 

ARM vmaxnm_f32 opcode.

OP_vmaxnm_f64 

ARM vmaxnm_f64 opcode.

OP_vmin_f32 

ARM vmin_f32 opcode.

OP_vmin_s16 

ARM vmin_s16 opcode.

OP_vmin_s32 

ARM vmin_s32 opcode.

OP_vmin_s8 

ARM vmin_s8 opcode.

OP_vmin_u16 

ARM vmin_u16 opcode.

OP_vmin_u32 

ARM vmin_u32 opcode.

OP_vmin_u8 

ARM vmin_u8 opcode.

OP_vminnm_f32 

ARM vminnm_f32 opcode.

OP_vminnm_f64 

ARM vminnm_f64 opcode.

OP_vmla_f32 

ARM vmla_f32 opcode.

OP_vmla_f64 

ARM vmla_f64 opcode.

OP_vmla_i16 

ARM vmla_i16 opcode.

OP_vmla_i32 

ARM vmla_i32 opcode.

OP_vmla_i8 

ARM vmla_i8 opcode.

OP_vmlal_s16 

ARM vmlal_s16 opcode.

OP_vmlal_s32 

ARM vmlal_s32 opcode.

OP_vmlal_s8 

ARM vmlal_s8 opcode.

OP_vmlal_u16 

ARM vmlal_u16 opcode.

OP_vmlal_u32 

ARM vmlal_u32 opcode.

OP_vmlal_u8 

ARM vmlal_u8 opcode.

OP_vmls_f32 

ARM vmls_f32 opcode.

OP_vmls_f64 

ARM vmls_f64 opcode.

OP_vmls_i16 

ARM vmls_i16 opcode.

OP_vmls_i32 

ARM vmls_i32 opcode.

OP_vmls_i8 

ARM vmls_i8 opcode.

OP_vmlsl_s16 

ARM vmlsl_s16 opcode.

OP_vmlsl_s32 

ARM vmlsl_s32 opcode.

OP_vmlsl_s8 

ARM vmlsl_s8 opcode.

OP_vmlsl_u16 

ARM vmlsl_u16 opcode.

OP_vmlsl_u32 

ARM vmlsl_u32 opcode.

OP_vmlsl_u8 

ARM vmlsl_u8 opcode.

OP_vmov 

ARM vmov opcode.

OP_vmov_16 

ARM vmov_16 opcode.

OP_vmov_32 

ARM vmov_32 opcode.

OP_vmov_8 

ARM vmov_8 opcode.

OP_vmov_f32 

ARM vmov_f32 opcode.

OP_vmov_f64 

ARM vmov_f64 opcode.

OP_vmov_i16 

ARM vmov_i16 opcode.

OP_vmov_i32 

ARM vmov_i32 opcode.

OP_vmov_i64 

ARM vmov_i64 opcode.

OP_vmov_i8 

ARM vmov_i8 opcode.

OP_vmov_s16 

ARM vmov_s16 opcode.

OP_vmov_s8 

ARM vmov_s8 opcode.

OP_vmov_u16 

ARM vmov_u16 opcode.

OP_vmov_u8 

ARM vmov_u8 opcode.

OP_vmovl_s16 

ARM vmovl_s16 opcode.

OP_vmovl_s32 

ARM vmovl_s32 opcode.

OP_vmovl_s8 

ARM vmovl_s8 opcode.

OP_vmovl_u16 

ARM vmovl_u16 opcode.

OP_vmovl_u32 

ARM vmovl_u32 opcode.

OP_vmovl_u8 

ARM vmovl_u8 opcode.

OP_vmovn_i16 

ARM vmovn_i16 opcode.

OP_vmovn_i32 

ARM vmovn_i32 opcode.

OP_vmovn_i64 

ARM vmovn_i64 opcode.

OP_vmrs 

ARM vmrs opcode.

OP_vmsr 

ARM vmsr opcode.

OP_vmul_f32 

ARM vmul_f32 opcode.

OP_vmul_f64 

ARM vmul_f64 opcode.

OP_vmul_i16 

ARM vmul_i16 opcode.

OP_vmul_i32 

ARM vmul_i32 opcode.

OP_vmul_i8 

ARM vmul_i8 opcode.

OP_vmul_p32 

ARM vmul_p32 opcode.

OP_vmul_p8 

ARM vmul_p8 opcode.

OP_vmull_p32 

ARM vmull_p32 opcode.

OP_vmull_p8 

ARM vmull_p8 opcode.

OP_vmull_s16 

ARM vmull_s16 opcode.

OP_vmull_s32 

ARM vmull_s32 opcode.

OP_vmull_s8 

ARM vmull_s8 opcode.

OP_vmull_u16 

ARM vmull_u16 opcode.

OP_vmull_u32 

ARM vmull_u32 opcode.

OP_vmull_u8 

ARM vmull_u8 opcode.

OP_vmvn 

ARM vmvn opcode.

OP_vmvn_i16 

ARM vmvn_i16 opcode.

OP_vmvn_i32 

ARM vmvn_i32 opcode.

OP_vneg_f32 

ARM vneg_f32 opcode.

OP_vneg_f64 

ARM vneg_f64 opcode.

OP_vneg_s16 

ARM vneg_s16 opcode.

OP_vneg_s32 

ARM vneg_s32 opcode.

OP_vneg_s8 

ARM vneg_s8 opcode.

OP_vnmla_f32 

ARM vnmla_f32 opcode.

OP_vnmla_f64 

ARM vnmla_f64 opcode.

OP_vnmls_f32 

ARM vnmls_f32 opcode.

OP_vnmls_f64 

ARM vnmls_f64 opcode.

OP_vnmul_f32 

ARM vnmul_f32 opcode.

OP_vnmul_f64 

ARM vnmul_f64 opcode.

OP_vorn 

ARM vorn opcode.

OP_vorr 

ARM vorr opcode.

OP_vorr_i16 

ARM vorr_i16 opcode.

OP_vorr_i32 

ARM vorr_i32 opcode.

OP_vpadal_s16 

ARM vpadal_s16 opcode.

OP_vpadal_s32 

ARM vpadal_s32 opcode.

OP_vpadal_s8 

ARM vpadal_s8 opcode.

OP_vpadal_u16 

ARM vpadal_u16 opcode.

OP_vpadal_u32 

ARM vpadal_u32 opcode.

OP_vpadal_u8 

ARM vpadal_u8 opcode.

OP_vpadd_f32 

ARM vpadd_f32 opcode.

OP_vpadd_i16 

ARM vpadd_i16 opcode.

OP_vpadd_i32 

ARM vpadd_i32 opcode.

OP_vpadd_i8 

ARM vpadd_i8 opcode.

OP_vpaddl_s16 

ARM vpaddl_s16 opcode.

OP_vpaddl_s32 

ARM vpaddl_s32 opcode.

OP_vpaddl_s8 

ARM vpaddl_s8 opcode.

OP_vpaddl_u16 

ARM vpaddl_u16 opcode.

OP_vpaddl_u32 

ARM vpaddl_u32 opcode.

OP_vpaddl_u8 

ARM vpaddl_u8 opcode.

OP_vpmax_f32 

ARM vpmax_f32 opcode.

OP_vpmax_s16 

ARM vpmax_s16 opcode.

OP_vpmax_s32 

ARM vpmax_s32 opcode.

OP_vpmax_s8 

ARM vpmax_s8 opcode.

OP_vpmax_u16 

ARM vpmax_u16 opcode.

OP_vpmax_u32 

ARM vpmax_u32 opcode.

OP_vpmax_u8 

ARM vpmax_u8 opcode.

OP_vpmin_f32 

ARM vpmin_f32 opcode.

OP_vpmin_s16 

ARM vpmin_s16 opcode.

OP_vpmin_s32 

ARM vpmin_s32 opcode.

OP_vpmin_s8 

ARM vpmin_s8 opcode.

OP_vpmin_u16 

ARM vpmin_u16 opcode.

OP_vpmin_u32 

ARM vpmin_u32 opcode.

OP_vpmin_u8 

ARM vpmin_u8 opcode.

OP_vqabs_s16 

ARM vqabs_s16 opcode.

OP_vqabs_s32 

ARM vqabs_s32 opcode.

OP_vqabs_s8 

ARM vqabs_s8 opcode.

OP_vqadd_s16 

ARM vqadd_s16 opcode.

OP_vqadd_s32 

ARM vqadd_s32 opcode.

OP_vqadd_s64 

ARM vqadd_s64 opcode.

OP_vqadd_s8 

ARM vqadd_s8 opcode.

OP_vqadd_u16 

ARM vqadd_u16 opcode.

OP_vqadd_u32 

ARM vqadd_u32 opcode.

OP_vqadd_u64 

ARM vqadd_u64 opcode.

OP_vqadd_u8 

ARM vqadd_u8 opcode.

OP_vqdmlal_s16 

ARM vqdmlal_s16 opcode.

OP_vqdmlal_s32 

ARM vqdmlal_s32 opcode.

OP_vqdmlsl_s16 

ARM vqdmlsl_s16 opcode.

OP_vqdmlsl_s32 

ARM vqdmlsl_s32 opcode.

OP_vqdmulh_s16 

ARM vqdmulh_s16 opcode.

OP_vqdmulh_s32 

ARM vqdmulh_s32 opcode.

OP_vqdmull_s16 

ARM vqdmull_s16 opcode.

OP_vqdmull_s32 

ARM vqdmull_s32 opcode.

OP_vqmovn_s16 

ARM vqmovn_s16 opcode.

OP_vqmovn_s32 

ARM vqmovn_s32 opcode.

OP_vqmovn_s64 

ARM vqmovn_s64 opcode.

OP_vqmovn_u16 

ARM vqmovn_u16 opcode.

OP_vqmovn_u32 

ARM vqmovn_u32 opcode.

OP_vqmovn_u64 

ARM vqmovn_u64 opcode.

OP_vqmovun_s16 

ARM vqmovun_s16 opcode.

OP_vqmovun_s32 

ARM vqmovun_s32 opcode.

OP_vqmovun_s64 

ARM vqmovun_s64 opcode.

OP_vqneg_s16 

ARM vqneg_s16 opcode.

OP_vqneg_s32 

ARM vqneg_s32 opcode.

OP_vqneg_s8 

ARM vqneg_s8 opcode.

OP_vqrdmulh_s16 

ARM vqrdmulh_s16 opcode.

OP_vqrdmulh_s32 

ARM vqrdmulh_s32 opcode.

OP_vqrshl_s16 

ARM vqrshl_s16 opcode.

OP_vqrshl_s32 

ARM vqrshl_s32 opcode.

OP_vqrshl_s64 

ARM vqrshl_s64 opcode.

OP_vqrshl_s8 

ARM vqrshl_s8 opcode.

OP_vqrshl_u16 

ARM vqrshl_u16 opcode.

OP_vqrshl_u32 

ARM vqrshl_u32 opcode.

OP_vqrshl_u64 

ARM vqrshl_u64 opcode.

OP_vqrshl_u8 

ARM vqrshl_u8 opcode.

OP_vqrshrn_s16 

ARM vqrshrn_s16 opcode.

OP_vqrshrn_s32 

ARM vqrshrn_s32 opcode.

OP_vqrshrn_s64 

ARM vqrshrn_s64 opcode.

OP_vqrshrn_u16 

ARM vqrshrn_u16 opcode.

OP_vqrshrn_u32 

ARM vqrshrn_u32 opcode.

OP_vqrshrn_u64 

ARM vqrshrn_u64 opcode.

OP_vqrshrun_s16 

ARM vqrshrun_s16 opcode.

OP_vqrshrun_s32 

ARM vqrshrun_s32 opcode.

OP_vqrshrun_s64 

ARM vqrshrun_s64 opcode.

OP_vqshl_s16 

ARM vqshl_s16 opcode.

OP_vqshl_s32 

ARM vqshl_s32 opcode.

OP_vqshl_s64 

ARM vqshl_s64 opcode.

OP_vqshl_s8 

ARM vqshl_s8 opcode.

OP_vqshl_u16 

ARM vqshl_u16 opcode.

OP_vqshl_u32 

ARM vqshl_u32 opcode.

OP_vqshl_u64 

ARM vqshl_u64 opcode.

OP_vqshl_u8 

ARM vqshl_u8 opcode.

OP_vqshlu_s16 

ARM vqshlu_s16 opcode.

OP_vqshlu_s32 

ARM vqshlu_s32 opcode.

OP_vqshlu_s64 

ARM vqshlu_s64 opcode.

OP_vqshlu_s8 

ARM vqshlu_s8 opcode.

OP_vqshrn_s16 

ARM vqshrn_s16 opcode.

OP_vqshrn_s32 

ARM vqshrn_s32 opcode.

OP_vqshrn_s64 

ARM vqshrn_s64 opcode.

OP_vqshrn_u16 

ARM vqshrn_u16 opcode.

OP_vqshrn_u32 

ARM vqshrn_u32 opcode.

OP_vqshrn_u64 

ARM vqshrn_u64 opcode.

OP_vqshrun_s16 

ARM vqshrun_s16 opcode.

OP_vqshrun_s32 

ARM vqshrun_s32 opcode.

OP_vqshrun_s64 

ARM vqshrun_s64 opcode.

OP_vqsub_s16 

ARM vqsub_s16 opcode.

OP_vqsub_s32 

ARM vqsub_s32 opcode.

OP_vqsub_s64 

ARM vqsub_s64 opcode.

OP_vqsub_s8 

ARM vqsub_s8 opcode.

OP_vqsub_u16 

ARM vqsub_u16 opcode.

OP_vqsub_u32 

ARM vqsub_u32 opcode.

OP_vqsub_u64 

ARM vqsub_u64 opcode.

OP_vqsub_u8 

ARM vqsub_u8 opcode.

OP_vraddhn_i16 

ARM vraddhn_i16 opcode.

OP_vraddhn_i32 

ARM vraddhn_i32 opcode.

OP_vraddhn_i64 

ARM vraddhn_i64 opcode.

OP_vrecpe_f32 

ARM vrecpe_f32 opcode.

OP_vrecpe_u32 

ARM vrecpe_u32 opcode.

OP_vrecps_f32 

ARM vrecps_f32 opcode.

OP_vrev16_16 

ARM vrev16_16 opcode.

OP_vrev16_8 

ARM vrev16_8 opcode.

OP_vrev32_16 

ARM vrev32_16 opcode.

OP_vrev32_32 

ARM vrev32_32 opcode.

OP_vrev32_8 

ARM vrev32_8 opcode.

OP_vrev64_16 

ARM vrev64_16 opcode.

OP_vrev64_32 

ARM vrev64_32 opcode.

OP_vrev64_8 

ARM vrev64_8 opcode.

OP_vrhadd_s16 

ARM vrhadd_s16 opcode.

OP_vrhadd_s32 

ARM vrhadd_s32 opcode.

OP_vrhadd_s8 

ARM vrhadd_s8 opcode.

OP_vrhadd_u16 

ARM vrhadd_u16 opcode.

OP_vrhadd_u32 

ARM vrhadd_u32 opcode.

OP_vrhadd_u8 

ARM vrhadd_u8 opcode.

OP_vrinta_f32_f32 

ARM vrinta_f32_f32 opcode.

OP_vrinta_f64_f64 

ARM vrinta_f64_f64 opcode.

OP_vrintm_f32_f32 

ARM vrintm_f32_f32 opcode.

OP_vrintm_f64_f64 

ARM vrintm_f64_f64 opcode.

OP_vrintn_f32_f32 

ARM vrintn_f32_f32 opcode.

OP_vrintn_f64_f64 

ARM vrintn_f64_f64 opcode.

OP_vrintp_f32_f32 

ARM vrintp_f32_f32 opcode.

OP_vrintp_f64_f64 

ARM vrintp_f64_f64 opcode.

OP_vrintr_f32 

ARM vrintr_f32 opcode.

OP_vrintr_f64 

ARM vrintr_f64 opcode.

OP_vrintx_f32 

ARM vrintx_f32 opcode.

OP_vrintx_f32_f32 

ARM vrintx_f32_f32 opcode.

OP_vrintx_f64 

ARM vrintx_f64 opcode.

OP_vrintz_f32 

ARM vrintz_f32 opcode.

OP_vrintz_f32_f32 

ARM vrintz_f32_f32 opcode.

OP_vrintz_f64 

ARM vrintz_f64 opcode.

OP_vrshl_s16 

ARM vrshl_s16 opcode.

OP_vrshl_s32 

ARM vrshl_s32 opcode.

OP_vrshl_s64 

ARM vrshl_s64 opcode.

OP_vrshl_s8 

ARM vrshl_s8 opcode.

OP_vrshl_u16 

ARM vrshl_u16 opcode.

OP_vrshl_u32 

ARM vrshl_u32 opcode.

OP_vrshl_u64 

ARM vrshl_u64 opcode.

OP_vrshl_u8 

ARM vrshl_u8 opcode.

OP_vrshr_s16 

ARM vrshr_s16 opcode.

OP_vrshr_s32 

ARM vrshr_s32 opcode.

OP_vrshr_s64 

ARM vrshr_s64 opcode.

OP_vrshr_s8 

ARM vrshr_s8 opcode.

OP_vrshr_u16 

ARM vrshr_u16 opcode.

OP_vrshr_u32 

ARM vrshr_u32 opcode.

OP_vrshr_u64 

ARM vrshr_u64 opcode.

OP_vrshr_u8 

ARM vrshr_u8 opcode.

OP_vrshrn_i16 

ARM vrshrn_i16 opcode.

OP_vrshrn_i32 

ARM vrshrn_i32 opcode.

OP_vrshrn_i64 

ARM vrshrn_i64 opcode.

OP_vrsqrte_f32 

ARM vrsqrte_f32 opcode.

OP_vrsqrte_u32 

ARM vrsqrte_u32 opcode.

OP_vrsqrts_f32 

ARM vrsqrts_f32 opcode.

OP_vrsra_s16 

ARM vrsra_s16 opcode.

OP_vrsra_s32 

ARM vrsra_s32 opcode.

OP_vrsra_s64 

ARM vrsra_s64 opcode.

OP_vrsra_s8 

ARM vrsra_s8 opcode.

OP_vrsra_u16 

ARM vrsra_u16 opcode.

OP_vrsra_u32 

ARM vrsra_u32 opcode.

OP_vrsra_u64 

ARM vrsra_u64 opcode.

OP_vrsra_u8 

ARM vrsra_u8 opcode.

OP_vrsubhn_i16 

ARM vrsubhn_i16 opcode.

OP_vrsubhn_i32 

ARM vrsubhn_i32 opcode.

OP_vrsubhn_i64 

ARM vrsubhn_i64 opcode.

OP_vsel_eq_f32 

ARM vsel_eq_f32 opcode.

OP_vsel_eq_f64 

ARM vsel_eq_f64 opcode.

OP_vsel_ge_f32 

ARM vsel_ge_f32 opcode.

OP_vsel_ge_f64 

ARM vsel_ge_f64 opcode.

OP_vsel_gt_f32 

ARM vsel_gt_f32 opcode.

OP_vsel_gt_f64 

ARM vsel_gt_f64 opcode.

OP_vsel_vs_f32 

ARM vsel_vs_f32 opcode.

OP_vsel_vs_f64 

ARM vsel_vs_f64 opcode.

OP_vshl_i16 

ARM vshl_i16 opcode.

OP_vshl_i32 

ARM vshl_i32 opcode.

OP_vshl_i64 

ARM vshl_i64 opcode.

OP_vshl_i8 

ARM vshl_i8 opcode.

OP_vshl_s16 

ARM vshl_s16 opcode.

OP_vshl_s32 

ARM vshl_s32 opcode.

OP_vshl_s64 

ARM vshl_s64 opcode.

OP_vshl_s8 

ARM vshl_s8 opcode.

OP_vshl_u16 

ARM vshl_u16 opcode.

OP_vshl_u32 

ARM vshl_u32 opcode.

OP_vshl_u64 

ARM vshl_u64 opcode.

OP_vshl_u8 

ARM vshl_u8 opcode.

OP_vshll_i16 

ARM vshll_i16 opcode.

OP_vshll_i32 

ARM vshll_i32 opcode.

OP_vshll_i8 

ARM vshll_i8 opcode.

OP_vshll_s16 

ARM vshll_s16 opcode.

OP_vshll_s32 

ARM vshll_s32 opcode.

OP_vshll_s8 

ARM vshll_s8 opcode.

OP_vshll_u16 

ARM vshll_u16 opcode.

OP_vshll_u32 

ARM vshll_u32 opcode.

OP_vshll_u8 

ARM vshll_u8 opcode.

OP_vshr_s16 

ARM vshr_s16 opcode.

OP_vshr_s32 

ARM vshr_s32 opcode.

OP_vshr_s64 

ARM vshr_s64 opcode.

OP_vshr_s8 

ARM vshr_s8 opcode.

OP_vshr_u16 

ARM vshr_u16 opcode.

OP_vshr_u32 

ARM vshr_u32 opcode.

OP_vshr_u64 

ARM vshr_u64 opcode.

OP_vshr_u8 

ARM vshr_u8 opcode.

OP_vshrn_i16 

ARM vshrn_i16 opcode.

OP_vshrn_i32 

ARM vshrn_i32 opcode.

OP_vshrn_i64 

ARM vshrn_i64 opcode.

OP_vsli_16 

ARM vsli_16 opcode.

OP_vsli_32 

ARM vsli_32 opcode.

OP_vsli_64 

ARM vsli_64 opcode.

OP_vsli_8 

ARM vsli_8 opcode.

OP_vsqrt_f32 

ARM vsqrt_f32 opcode.

OP_vsqrt_f64 

ARM vsqrt_f64 opcode.

OP_vsra_s16 

ARM vsra_s16 opcode.

OP_vsra_s32 

ARM vsra_s32 opcode.

OP_vsra_s64 

ARM vsra_s64 opcode.

OP_vsra_s8 

ARM vsra_s8 opcode.

OP_vsra_u16 

ARM vsra_u16 opcode.

OP_vsra_u32 

ARM vsra_u32 opcode.

OP_vsra_u64 

ARM vsra_u64 opcode.

OP_vsra_u8 

ARM vsra_u8 opcode.

OP_vsri_16 

ARM vsri_16 opcode.

OP_vsri_32 

ARM vsri_32 opcode.

OP_vsri_64 

ARM vsri_64 opcode.

OP_vsri_8 

ARM vsri_8 opcode.

OP_vst1_16 

ARM vst1_16 opcode.

OP_vst1_32 

ARM vst1_32 opcode.

OP_vst1_64 

ARM vst1_64 opcode.

OP_vst1_8 

ARM vst1_8 opcode.

OP_vst1_lane_16 

ARM vst1_lane_16 opcode.

OP_vst1_lane_32 

ARM vst1_lane_32 opcode.

OP_vst1_lane_8 

ARM vst1_lane_8 opcode.

OP_vst2_16 

ARM vst2_16 opcode.

OP_vst2_32 

ARM vst2_32 opcode.

OP_vst2_8 

ARM vst2_8 opcode.

OP_vst2_lane_16 

ARM vst2_lane_16 opcode.

OP_vst2_lane_32 

ARM vst2_lane_32 opcode.

OP_vst2_lane_8 

ARM vst2_lane_8 opcode.

OP_vst3_16 

ARM vst3_16 opcode.

OP_vst3_32 

ARM vst3_32 opcode.

OP_vst3_8 

ARM vst3_8 opcode.

OP_vst3_lane_16 

ARM vst3_lane_16 opcode.

OP_vst3_lane_32 

ARM vst3_lane_32 opcode.

OP_vst3_lane_8 

ARM vst3_lane_8 opcode.

OP_vst4_16 

ARM vst4_16 opcode.

OP_vst4_32 

ARM vst4_32 opcode.

OP_vst4_8 

ARM vst4_8 opcode.

OP_vst4_lane_16 

ARM vst4_lane_16 opcode.

OP_vst4_lane_32 

ARM vst4_lane_32 opcode.

OP_vst4_lane_8 

ARM vst4_lane_8 opcode.

OP_vstm 

ARM vstm opcode.

OP_vstmdb 

ARM vstmdb opcode.

OP_vstr 

ARM vstr opcode.

OP_vsub_f32 

ARM vsub_f32 opcode.

OP_vsub_f64 

ARM vsub_f64 opcode.

OP_vsub_i16 

ARM vsub_i16 opcode.

OP_vsub_i32 

ARM vsub_i32 opcode.

OP_vsub_i64 

ARM vsub_i64 opcode.

OP_vsub_i8 

ARM vsub_i8 opcode.

OP_vsubhn_i16 

ARM vsubhn_i16 opcode.

OP_vsubhn_i32 

ARM vsubhn_i32 opcode.

OP_vsubhn_i64 

ARM vsubhn_i64 opcode.

OP_vsubl_s16 

ARM vsubl_s16 opcode.

OP_vsubl_s32 

ARM vsubl_s32 opcode.

OP_vsubl_s8 

ARM vsubl_s8 opcode.

OP_vsubl_u16 

ARM vsubl_u16 opcode.

OP_vsubl_u32 

ARM vsubl_u32 opcode.

OP_vsubl_u8 

ARM vsubl_u8 opcode.

OP_vsubw_s16 

ARM vsubw_s16 opcode.

OP_vsubw_s32 

ARM vsubw_s32 opcode.

OP_vsubw_s8 

ARM vsubw_s8 opcode.

OP_vsubw_u16 

ARM vsubw_u16 opcode.

OP_vsubw_u32 

ARM vsubw_u32 opcode.

OP_vsubw_u8 

ARM vsubw_u8 opcode.

OP_vswp 

ARM vswp opcode.

OP_vtbl_8 

ARM vtbl_8 opcode.

OP_vtbx_8 

ARM vtbx_8 opcode.

OP_vtrn_16 

ARM vtrn_16 opcode.

OP_vtrn_32 

ARM vtrn_32 opcode.

OP_vtrn_8 

ARM vtrn_8 opcode.

OP_vtst_16 

ARM vtst_16 opcode.

OP_vtst_32 

ARM vtst_32 opcode.

OP_vtst_8 

ARM vtst_8 opcode.

OP_vuzp_16 

ARM vuzp_16 opcode.

OP_vuzp_32 

ARM vuzp_32 opcode.

OP_vuzp_8 

ARM vuzp_8 opcode.

OP_vzip_16 

ARM vzip_16 opcode.

OP_vzip_32 

ARM vzip_32 opcode.

OP_vzip_8 

ARM vzip_8 opcode.

OP_wfe 

ARM wfe opcode.

OP_wfi 

ARM wfi opcode.

OP_yield 

ARM yield opcode.

OP_FIRST 

First real opcode.

OP_LAST 

Last real opcode.